POVYŠOVANIE VLASTENECTVA NA ŠOVINIZMUS JE CHYTRÁCKA HRA

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Zamieňať potreby národnostnej menšiny za záujem cudzieho štátu je narúšanie mieru v danom regióne.

Poslanci maďarského parlamentu schválili 16. júna 2020 návrh politickej deklarácie o ochrane národnej identity pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. V 12-bodovej deklarácii, za ktorú hlasovalo 183 poslancov v 199-člennom zákonodarnom zbore, sa okrem iného uvádza, že v rámci tejto mierovej zmluvy boli Maďari zbavení uplatnenia svojho práva národného sebaurčenia, následkom čoho sa traja Maďari z desiatich dostali pod právomoc iných štátov. Prijatím deklarácie sa maďarský parlament pokúša narušiť status nastolený Trianonom. Ako hodnotíte tento akt maďarských predstaviteľov?Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Zamieňať potreby národnostnej menšiny za záujem cudzieho štátu je narúšanie mieru v danom regióne. Zmienení zákonodarcovia síce hovoria o Maďaroch, ale to je len zámienka. V podstate sa usilujú o cudzie územia a na svoju podporu machináciou získavajú verejnú mienku. Keby im ozaj išlo o prospech zahraničných súkmeňovcov, tak by sa v slovenskom prípade tešili, lebo tí sa majú lepšie než v „materskom“ štáte. S akousi perverznou záľubou sa snažia tváriť ukrivdene, hoci nemajú ani najmenší dôvod. Najprv by si mali zalistovať v histórii a pozrieť sa pravde do očí. Kto, kedy, v mene čoho a komu ubližoval. Nepoučili sa z porážky na Lechu v auguste 955, ani z bitky pri Világoši v roku 1849. Tak prišla katastrofa v bojoch o Stalingrad, ktorá sa ani zďaleka netýkala len Hitlerových vojsk, ale práve aj 2. maďarskej armády. Popri tom, vždy šlo iba o odvetu. Demagógia a povyšovanie vlastenectva na šovinizmus je chytrácka hra, ale ako vidíme na skúsenostiach druhej svetovej vojny, jej spájanie s nádejou na slávu sa končí pred popravnou čatou. Mali možnosť presvedčiť sa o tom mnohí aj v rámci Norimberského tribunálu. V starších dobách to bývalo ešte horšie. Organizovať smútočné obrady a všelijaké tryzny za „hrdinov“ plniacich pôvodné zločinné ciele, čo aj dodatočne, je nielen neskoro, ale navyše opäť zločin, pretože ide o chytráčenie, ako získať dôveru na podobné, nové avantúry. V nadväznosti na Trianon stanovila Parížska zmluva z roku 1947 definíciou iredenty oporné body pre právo v nástupníckych štátoch. Dala možnosť zakročiť voči nespratníkom tejto kategórie. Pravda, právo pred hlúposťou neochráni.


Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 7/2020,  
www.extraplus.sk

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský