PREDSEDA PSN ROMAN STOPKA ZABLAHOŽELAL PUTINOVI
TEXT: LEA HEČKOVÁ/EXTRAPLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Pre PSN je na prvom mieste územná celistvosť SR, zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc, ochrana jej štátotvorného národa, ochrana zväzku ženy a muža, podpora tradičnej rodiny, ale aj ochrana národných záujmov.

Predseda politickej strany Práca slovenského národa (PSN) Roman Stopka zablahoželal prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi V. Putinovi a ruskému národu k výsledkom referenda o zmenách a doplnení Ústavy Ruskej federácie. „Prezident Vladimir Putin získal mimoriadne silný mandát a súhlas na vykonanie zmien v základnom dokumente štátu, v ktorom okrem iného sa bude štát opierať o fakty, že Ruská federácia zabezpečuje ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti. O činnosť a výzvy smerujúce k pozbaveniu (čo aj) časti územia RF sú zakázané. Ruská federácia je pokračovateľkou svojej tisícročnej histórie a zachováva si pamiatku o svojich predkoch a vieru v Boha…ctí si pamiatku na obrancov Vlasti (Otčiny) a zabezpečuje ochranu historickej pravdy. Ruská federácia môže byť členom medzinárodných organizácii a odovzdať im časť svojich právomocí pokiaľ to nemá za následok obmedzenie práv a slobôd človeka a občana (RF) a neprotirečí to základom ústavného poriadku RF. Štát ochraňuje rodinu a inštitúciu manželstva ako zväzku muža a ženy a vytvára podmienky pre dôstojnú výchovu detí v rodine. Toto sú myšlienky, ktoré sa prelínajú s programovou stratégiou slovenskej politickej strany Práca slovenského národa (PSN) uviedol pre Extra plus predseda PSN Roman Stopka. Pre PSN je na prvom mieste územná celistvosť SR, zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc, ochrana jej štátotvorného národa, ochrana zväzku ženy a muža, podpora tradičnej rodiny, ale aj ochrana národných záujmov pred medzinárodnými záujmami“ povedal Roman Stopka. dou náš štát ako organizačná štruktúra od vlády k vláde degeneruje čoraz viac a viac.

Veľavážený pán prezident Ruskej federácie Vladimir Vladimirovič Putin,

s mimoriadnou pozornosťou a ešte väčšou nádejou sme sledovali vnútorný stav fungovania ruskej spoločnosti, progres jej riadiacich, výskumných, vývojových aj hospodárskych možností daný obrovským prírodným bohatstvom a rovnako tvorivým potenciálom skrytým v obyvateľstve najväčšieho slovanského štátu na našej planéte, ktorý vyústil do významných ústavných zmien.

Dnes je mi veľkou cťou a potešením blahoželať Vám pán prezident v mene politickej strany Práca slovenského národa k pozitívnym výsledkom celoruského občianskeho hlasovania o zmenách v Ústave Ruskej federácie, ktoré do budúcna zásadným spôsobom umožnia posilniť autoritu i zodpovednosť za osudy štátu i podmienky života jeho občanov u všetkých funkcionárov vykonávajúcich štátnu moc v Rusku. Opierajúc sa o pravdivú interpretáciu poznaných historických skúseností pevne verím, že takto najvyšším zákonom podmienená moc v štáte, prinesie nárast efektivity v riadiacom procese a komplexnejšie využitie obrovských možností Vašej krajiny.

Veľavážený pán prezident, Vaša krajina bola a stále je vystavená nepriazni egocentrických svetových síl pôsobiacich s otrasným zneužívaním novodobých možností. Uvedomujeme si, že zvládnuť obrovský tlak neprajne orientovaný proti Vášmu štátu môže len mimoriadne talentovaný a svojmu štátu nadovšetko oddaný štátnik, s rovnako kvalitnými spolupracovníkmi a systémom opierajúcim sa o celonárodnú podporu. Životom celej spoločnosti i jej jednotlivých členov odskúšané a v podmienkach reálneho života potvrdené postupy ruského štátneho vedenia ukázali silu pravdy i na nej stavaných cieľov, zvyšujúcich prospech každého spolupracujúceho subjektu.

Posilňovanie medzinárodnej autority Ruskej federácie v oblasti vedy, energetiky, surovinovej základne i využívania tvorivých síl spolupráce je rozhodujúcou nádejou poskytujúcou oporu pre celé, po mieri túžiace ľudstvo i prenikavým majákom v úskaliach zrodu globálneho hospodárstva planéty.

V tejto komplikovanej situácii, ako občan členského štátu NATO, považujem účasť Slovenskej republiky na sankciách uvalených na Rusko za dobovo politicky podmienenú a poškodzujúcu záujmy našej republiky. Verím, že vo vzájomných vzťahoch sa nájde dostatok priestoru pre veľkorysé hodnotenie perspektívnych možností.
S úctou

Mgr. Roman Stopka, predseda politickej strany Práca slovenského národa, Slovenská republika

Celé znenie listu je aj v prílohe vo formáte PDFLIST PREDSEDU PSN V. V. PUTINOVI

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský