STRACH MÁ VEĽKÉ OČI
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Rozhodujúcim liekom na riešenie krízy bude nielen, ako vždy, ľudská práca, ale hlavne rozdeľovanie hodnôt, ktoré budú touto cestou vytvorené. 

Ekonomická kríza, ktorá príde po pandémii, bude horšia ako zdravotná a zasiahne nielen Slovensko, ale všetky štáty i kontinenty. Čo bude podľa vás liekom na jej riešenie, aby sa nenaplnili predpovede, že mnohí ľudia nebudú mať ani na chlieb?Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Strach má veľké oči. Preto je pre ľudí hrozba horšia, ako nastupujúca realita. Vo svete umiera viac ľudí na AIDS, ako na koronavírus, ale túto pliagu nikto nenazval pandémiou. Podobných prirovnaní sa nájde viac, vrátane napríklad samovrážd. Takže pandémia COVID-19 bude zrejme živená zámerne, ako nástroj riadiaceho procesu s viacerými cieľmi. Tie môžu spočívať v redukcii americkej dominancie a stiahnutí dolára z pozície svetovej meny. Rovnako tak môže ísť o zreálnenie hodnôt kapitálu najväčších svetových bánk, ako aj zníženie vplyvu súkromného kapitálu sveta na mocenské pozície vlád národných štátov a v konečnom dôsledku revíziu činnosti a autority OSN. Rozhodujúcim liekom na riešenie bude nielen, ako vždy, ľudská práca, ale hlavne rozdeľovanie hodnôt, ktoré budú touto cestou vytvorené. Novovzniknutá realita bude určite veľmi vzdialená predstavám liberalistických autorít. Keďže aj denné stavové štatistiky „pandémie“ sú aktualizované centrálnym svetovým riadením, ale naproti tomu výmena skúseností a vzájomná medzištátna pomoc, sú organizované v podstate na bilaterálnej úrovni, dá sa dôvodne predpokladať, že prebieha súboj filozofie o formu svetovej moci. Ide o to, či zvíťazí dominancia určitej rasy a náboženstva, alebo bude svet pokračovať zachovaním svojej mnohorakosti. Som stúpencom druhej verzie a tá bude predpokladať liečenie prevahou štátnej moci nad súkromným kapitálom, ktorá jediná môže demokraticky a zákonnou cestou prikryť záujmy a potreby všetkých svojich občanov. Obzvlášť, ak sa pre človeka majú plnohodnotne využiť možnosti, ktoré ponúka kybernetizácia spoločnosti.


Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 5/2020,  
www.extraplus.sk

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský