SNS ZAŽÍVA HLBOKÚ KRÍZU
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Predseda politickej strany Práca slovenského národa Roman Stopka SNS nikdy nepovažoval za nejakú nepriateľskú konkurenciu

Dnes, po neúspechu vo voľbách do NR SR je už nesporné, že Slovenská národná strana prežíva hlbokú vnútornú krízu, čo ako prvý verejne, isto nie bezcieľne, prezentoval podpredseda SNS Štefan Zelník. Strana smeruje k vnútornej očiste od síl, ktoré sa spreneverili jej predurčeniu a sklamali nielen svojich členov, ale aj svojich voličských stúpencov. Čo je však horšie, rovnako sklamali očakávania štátotvorného národa Slovenskej republiky, ktoré neboli a ani nemohli byť vždy prezentované len preto, že sa spájali s nadmernou vierou v jej predstaviteľov. 

Nemám ani tie najmenšie námietky voči snahám SNS vykonať svoju vnútornú očistu, práve naopak, ako jej bývalý podpredseda ich vítam. Vítam ju ako pragmaticky uvažujúci predstaviteľ skutočne pronárodných a proštátnych síl v Slovenskej republike, ktorému nadovšetko záleží na zachovaní slovenskej štátnosti. Vyjadrujem sa tak preto, lebo ideologicky vzaté, SNS bola jedným z významných politických fenoménov na získanie a udržanie nášho samostatného štátu. Žiaľ, nie vždy si tohto momentu boli vedomí jej úradujúci predstavitelia a mnohí v priebehu času konali nerozvážne. Dnešok však priniesol razantnú potrebu konať. Pravda, najtiaž začať a potom sa už lavína spustí, ale všelijaké mudrovania sa budú stupňovať, a práve v nich spočíva aj kameň hroziaceho úrazu. 

Darebák verzus poctivec 

História nás učí, že v časoch úspechu je veľmi ťažké odvolať z riadiaceho postu aj totálne neschopného darebáka, kým v časoch neúspechu sa len zriedkavo udrží aj rozhľadený a talentovaný riadiaci funkcionár. Také už sú vzťahy medzi ľuďmi, obzvlášť v demokratickom štáte a také skúšky prišli už aj na SNS. Ja, dnes už ako predseda politickej strany Práca slovenského národa, nevidím a nikdy som Slovenskú národnú stranu nepovažoval za nejakú nepriateľskú konkurenciu. Podľa princípov myslenia jej členskej základne som ju vždy chápal, pravda nie nekriticky, a rovnako tak aj celé vedenie PSN, ako proštátnu politickú stranu. Bolo tak aj vtedy, keď jej predstavitelia, zrejme z osobných a malicherných mocenských pohnútok či pod tlakom prostredia, neraz konali neprezieravo a proti všetkým zásadám a princípom umenia riadiť štát. My sme to považovali za dočasnú odchýlku spôsobenú absenciou cieľového programu v tejto strane, ktorý by bol pod kontrolou členskej základne, ako rozhodujúcej straníckej sily. Čas pravdy sa naplnil a vedenie tejto strany zrejme začína konať. Nech je motív Dankových osobných kritikov akýkoľvek, dúfajme že budú rozhodní a sebakritickí nadostač. Tu žiadne nadávanie nepomôže. 

Ostražitosť voči oportunistom

V záujme slovenského národa a prospechu samostatnej, zvrchovanej a suverénnej Slovenskej republiky, želáme celej členskej základni a všetkým úrovniam riadiacich štruktúr SNS, aby našli v sebe dostatok síl a múdrosti spojenej s opatrnosťou na realizovanie takých personálnych zmien, ktoré podporia historické úlohy, kvôli ktorým táto politická strana vznikla. Bude však veľmi užitočné, ak SNS prejaví ostražitosť voči rozmanitým oportunistom, tiež skrytým aktivitám tradičných neprajníkov a nimi chystaným nastrčencom, ktorí sa budú veľmi energicky a zo širokej informačnej množiny približovať. Neúspešné voľby sú dobrou príležitosťou, aby sa prostredníctvom výrečnosti zamenilo chrlenie naučených fráz za „odbornú fundovanosť“, odkiaľ je v danej situácii len krôčik k chybnému personálnemu rozhodnutiu. Nehodný tvor tak získa nielen osobný prospech ale v druhej etape poslúži, ako už neraz, na deštrukciu. V našom prípade na likvidáciu tejto najstaršej politickej strany v histórii boja o našu štátnosť. To by bola priveľká kultúrna škoda a mohlo by ju spôsobiť väčšie sústredenie sa na potrebu odstrániť staré vedenie, ako na kvalitu tých, ktorí staré vedenie nahradia. Dávam do pozornosti skúsenosť predkov:

Múdri, nech nás učia!

Svätí, nech sa za nás modlia!

Prezieraví, nech nás vedú!

Na záver odporúčam hĺbavejšiemu čitateľovi a obzvlášť členom SNS, nahliadnuť do článkov a listov, ktoré som svojho času zverejnil a e-mailom sprístupnil aj štruktúram riadenia strany až po úroveň okresných predstaviteľov a dostupných základných organizácií členskej základne. Sú dostupné na webovej stránke politickej strany Práca slovenského národa.

Mgr. Roman Stopka, predseda politickej strany Práca slovenského národa


LIST ORGANIZAČNÝM ŠTRUKTÚRAM SNS 

LIST ORGANIZAČNÝM ŠTRUKTÚRAM SNS 2

LIST PREDSEDNÍCTVU SNS

VYSTÚPENIE ROMANA STOPKU V ŽILINE 14. 6. 2013VYJADRENIE V MÉDIÁCH:

https://www.hlavnespravy.sk/oklamani-clenovia-sns/2080851

https://www.extraplus.sk/clanok/oklamani-clenovia-sns

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský